Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Reklaamimaksu seaduslikkuse küsimust hakkab arutama Riigikohtu üldkogu

27. oktoober 2016
PrintPDF
Riigikohtu halduskolleegium andis tänase määrusega kohaliku maksuna kehtestatud reklaamimaksu seaduslikkust puudutavate taotluste arutamise üle Riigikohtu üldkogule.

Riigikohtusse on reklaamiseaduse tõlgendamise ning neile Pärnu linnavalitsuse määratud reklaamimaksukohustuse seaduslikkuse kontrolliks pöördunud Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ, kelle esitatud kassatsioonkaebuse arutamise andis Riigikohtu halduskolleegium üle Riigikohtu üldkogule.

Varasemalt on Riigikohtu halduskolleegium peatanud nimetatud äriühingute ja Ramirent Baltic AS-i, Kaubamaja AS-i, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS-i, Rimi Eesti Food AS-i Tartu linnavalitsuse määratud reklaamimaksukohustuste vaidlustamiseks esitatud kassatsioonkaebuste menetluse kuni Pärnu linnavalitsuse vastu esitatud kaebuse lahendamiseni.

Riigikohtu halduskolleegium ei välistanud Riigikohtu üldkogu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi seniste seisukohtade põhjal kohalike maksude seaduse (§ 10 lõike 4) vastuolu põhiseadusega (PS §-ga 113) osas, milles see lubab kohaliku omavalitsuse volikogul reklaamimaksu määra kehtestada, sätestamata alam- ja ülemmäära või muid maksumäära kehtestamise aluseks olevaid kriteeriume.

Kuigi kolleegium ei näe ohtu, et reklaamimaksu ülemmäära kehtestamata jätmine tooks kaasa õiguste väga intensiivse riive, nentis kolleegium, et üldkogu ega põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei ole varem võtnud seisukohta PS § 113 kohaldumise kohta kohalikele maksudele. Samas on see vajalik, et tagada edaspidi seaduse ühetaoline kohaldamine.

Asja asub arutama Riigikohtu üldkogu, kuhu kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku.

MÄÄRUS 3-3-1-48-16

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846