Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas Ivo Pilvingu Riigikohtu liikmeks

18. jaanuar 2011
PrintPDF
Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu Riigikohtu esimehe esitatud ettepaneku Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamise kohta. Sellega nimetatakse alates 1. veebruarist 2011 Riigikohtu liikmeks Ivo Pilving Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks valitud Julia Laffranque'i asemel.

Ivo Pilving omandas 2006. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktorikraadi. Ta on töötanud kohtunikuna alates 2004. aastast.  Praegusel hetkel on Ivo Pilving Tartu Ringkonnakohtu esimees.

Riigikohtu halduskolleegiumis vabanenud riigikohtuniku ametikohale kandideerisid Ivo Pilvingu kõrval hiljutine õiguskantsleri asetäitja-nõunik Madis Ernits ja Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask. Riigikohtu üldkogu on varemalt andnud hinnangu, et tegu oli erakordselt tugeva konkursiga.

Riigikogu istungil Ivo Pilvingule esitatud küsimuste ja vastustega saab tutvuda siin: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm#pk7836


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja