Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas Kalev Saare uueks riigikohtunikuks

24. oktoober 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu uueks riigikohtunikuks vandeadvokaat Kalev Saare, kes asub ametisse 1. detsembril.

Kalev Saare tööalane tegevus sai alguse 1996. aastal, kui ta alustas tööd advokaadibüroos Lepik & Luhaäär. Algul töötas ta seal juristina, hiljem oli nii vandeadvokaadi abi  kui ka vanemabi. Alates 2005. aastast on Kalev Saare töötanud advokaadibüroos COBALT vandeadvokaadina.

Lisaks pikaajalisele tööle advokaadibüroos on Kalev Saare alates 2003. aastast töötanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, vastutades pikaajalise tsiviilõiguse dotsendina tsiviilõiguse õpetamise ja selle arendamise eest. Samuti on Kalev Saare osalenud mitme olulise teaduspublikatsiooni, nagu tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel. Tema tsiviilõiguse valdkonna artikleid on publitseeritud nii Eesti kui ka välismaa teadusajakirjades.

„Kalev Saare pikaajaline kogemus vandeadvokaadina ning akadeemiline panus tsiviilõiguse valdkonnas teevad temast väga oodatud täienduse Riigikohtu tsiviilkolleegiumisse,“ ütles Saare riigikohtunikuks nimetamisel Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Kalev Saare omandas õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Täiendades hiljem oma teadmisi Konstanzi Ülikoolis Saksamaal, kaitses Saare 2004. aastal Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal „Eraõigusliku juriidilise isiku õigussubjektsuse piiritlemine“.

„Väljakutseks riigikohtusse tööle asumisel on suurepärane võimalus panustada õiguse mõtte arengusse, aidata kaasa õiguspraktika kujundamisele ning õigusselguse ja õiguskindluse suurendamisele,“ märkis Saare.

Saare riigikohtunikuks nimetamise poolt hääletas 68 saadikut. Vastuhääli ei olnud ja erapooletu oli üks saadik.

Kalev Saare asub tööle Riigikohtu tsiviilkolleegiumis, kus 1. detsembrist läheb pensionile riigikohtunik Jaak Luik.


Foto: advokaadibüroo COBALT

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee