Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas riigikohtunikuks Paavo Randma

9. juuni 2015
PrintPDF
Riigikogu nimetas alates 1. septembrist riigikohtunikuks praeguse Tartu ringkonnakohtu kohtuniku Paavo Randma.


Paavo Randma kaitses 2011. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonnas doktorikraadi, lisaks on ta end täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal.

Aastatel 1999-2007 töötas Randma riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna ja seejärel Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna.

Põhitöö kõrval on Randma juhendanud karistusõiguse üld- ja eriosa seminare Tartu ülikooli õigusteaduskonnas ning avaldanud publikatsioone nii Eesti kui välismaa teadusajakirjades.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846