Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas riigikohtunikuks Vahur-Peeter Liini

14. september 2023
PrintPDF

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu täna Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmeks praeguse Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku Vahur-Peeter Liini. 

 

Villu Kõve märkis, et Vahur-Peeter Liinil on juba pikk töökogemus kohtusüsteemis ja paralleelselt on ta tegutsenud ka õppejõuna. „Vahur-Peeter on näidanud end oma töös asjatundliku, usaldusväärse, põhjaliku ning kindlasõnalise ja hea suhtlusoskusega kolleegina. Kõigil Vahur-Peetriga koos töötanuil jagub tema suhtes vaid kiidusõnu. Ootan Vahur-Peetri panust tsiviilkolleegiumisse iseäranis menetlusõiguse ja tööõiguse eksperdina,“ ütles Riigikohtu esimees.

Vahur-Peeter Liin on praegu Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, kuid ta on viidud ajutiselt üle Justiitsministeeriumisse, kus ta tegeleb nõunikuna menetlusõiguse küsimustega. Varem on Liin olnud ametis Tallinna Ringkonnakohtu ja Tartu Maakohtu kohtunikuna ning enne seda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna.

Alates 2009. aastast on Liin tegutsenud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõuna ning ta on avaldanud teadustöid eraõiguse ja konstitutsiooniõiguse teemadel. 2021. aastast kuulub ta Eesti Kohtunike Ühingu juhatusse.

Riigikohtu liikme koht vabaneb 1. oktoobrist 2023, sest riigikohtunik Tambet Tampuu jääb pensionile. Sellele ametikohale toimus avalik konkurss. Riigikohtu esimees kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas parlamendile esitada Vahur-Peeter Liini kandidatuuri.

Salajasel hääletusel toetas Vahur-Peeter Liini nimetamist riigikohtunikuks 51 ja selle vastu oli 10 Riigikogu liiget.