Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas Saale Laose Riigikohtu liikmeks

28. jaanuar 2014
PrintPDF

Riigikogu nimetas salajasel hääletusel Saale Laose Riigikohtu liikmeks 80 poolthäälega, erapooletuks jäi kaks liiget.

Saale Laos on tunnustatud avaliku õiguse ekspert. Ta on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel, samuti kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus, juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist. Saale Laos lõpetas 1996. aastal cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 2000. aastal omandas ta magister iuris cum laude teaduskraadi Tartu Ülikoolis. Aastatel 1997-2007 töötas Saale Laos erinevatel ametikohtadel justiitsministeeriumis karistusõiguse ja karistuspoliitika valdkonnas. Alates 2007. aastast töötas ta õiguskantsleri nõunikuna.

Riigikohtunikuna asub Saale Laos tööle 3. märtsil.

Merje Talvik

Kommunikatsioonijuht

Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846