Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu delegatsioon külastas Saksamaa konstitutsioonikohut

4. juuli 2024
PrintPDF

Tänavu juunis külastasid Riigikohtu esimees Villu Kõve ja halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving Saksamaa konstitutsioonikohut. Visiidi käigus väisati ka Saksamaa ülemkohut.

Kohtumisel konstitutsioonikohtus arutati teiste seas konstitutsioonikohtu presidendi Stephan Harbarthi ja asepresident Doris Königiga mitmeid olulisi teemasid. Näiteks riiklike põhiõiguste seost Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. Samuti keskenduti viimastele otsustele parlamentaarse õiguse vallas, mis on eriti aktuaalsed mõlemas riigis.

President Harbarth ja asepresident König rõhutasid, kui tähtis on rahvusvaheline koostöö ja kogemuste vahetus õigussüsteemide vahel. „Oli väga konstruktiivne ja rikastav mõttevahetus,” märkisid nad.

Riigikohtu delegatsiooni liikmed väljendasid samuti rahulolu. Riigikohtu esimees Villu Kõve tõi esile töökorralduslike arutelude sügavuse ja laiahaardelisuse – arutati muu hulgas nii kohtunike valimist kui ka nõunike värbamist.

Pilt, millel on kujutatud rõivad, inimene, naeratus, Inimese näguKirjeldus on genereeritud automaatselt

Pildil (esimeses reas vasakult) konstitutsioonikohtu asepresident Doris König, Riigikohtu esimees Villu Kõve ja konstitutsioonikohtu president Stephan Harbarth ning (tagumises reas vasakult) kohtunik Rhona Fetzer, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving, kohtunikud Christine Langenfeld, Henning Radtke ja Astrid Wallrabenstein. Foto: Silas Stein / Bundesfoto

 

Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee