Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees avaldab kaastunnet Volli Kalmu omastele

24. Detsember 2017
PrintPDF

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe märgib, et Volli Kalm oli rektor, kes vaatamata oma reaalteaduslikule taustale oli Eesti õigusteadusele sügavalt oma inimene.

"Tema huvi õigusteaduskonna käekäigu vastu oli pühendunud ja siiras. Mäletan, kuidas ta peagi pärast minu saamist Riigikohtu esimeheks kutsus mind arutama selle üle, mida Tartu Ülikool saaks teha juristide ettevalmistamise parandamiseks. Volli Kalmu ootamatu lahkumine ei võimalda tal enam mitmeid pooleliolevaid ideid lõpetada. Avaldan Riigikohtu ja kogu kohtusüsteemi nimel sügavat kaastunnet rektori omastele,“ sõnas Priit Pikamäe.