Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees ja justiitsminister avasid kohtunike täiskogu

12. veebruar 2016
PrintPDF
Täna, 12. veebruaril peavad Eesti kohtunikud aastakoosolekut, mille keskseks teemaks on „Eesti kohtusüsteem täna ja homme“.


Riigikohtu esimees Priit Pikamäe kohtunike ees kõnet pidamas. Foto: Arno Mikkor

Riigikohtu esimees ja justiitsminister keskendusid oma avakõnedes muutustele, mis kohtusüsteemil ees seisavad. Seda nii rahvusvahelises mõttes, kui ka siseriiklikult. Nimelt toob Eesti tööealise elanikkonna vähenemine endaga kaasa inimeste arvu vähendamise ka kohtusüsteemis ja seda olukorras, kus kohtusse esitatud kaebuste arv vähenemismärke ei näita ja kohtule pandud ülesannete mahtu hoopis suurendatakse. 
 
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe toob ühe näitena valimisea langetamise, millega seoses tuleb edaspidi luua tuliuus menetlus tsiviilkohtumenetluse sees, mis võimaldaks kohtul hinnata, kas 16–17-aastane isik saab vajalikul määral aru kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletamise tähendusest. Teise näitena aga põhiõiguste kaitse tugevdamise paketi kriminaalmenetluses, kus mitmete menetlustoimingute sanktsioneerimine antakse prokuratuurilt üle kohtusüsteemile.
 
„Seega seatakse ühelt poolt eesmärgiks töötajate arvu vähendamine kohtusüsteemis, teisalt luuakse aga regulatsioone, mille mõjuanalüüsides konstateeritakse kuiva faktina, et sedavõrd ulatuslike seadusmuudatuste ellurakendamiseks ei piisa isegi olemasolevast personalist,“ sõnas Pikamäe täiskogu avakõnes. Pikamäe juhtis tähelepanu ka sellele, et kui riigikogu ja valitsuse puhul eeldab personalikärbe üksnes haldustöötajate arvu vähendamist, siis kohtusüsteemi puhul ka kohtunike vähendamist, mis toob kaasa riigivõimuharude põhjendamatult ebavõrdse kohtlemise.
 
Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustas kohtunikke, tuues esile nende tööjõudluse: „Vaatamata sellele, et parlament on tootnud suurel hulgal seadusi juurde, on seaduse rakendajatel muutuva õiguskeskkonna käigus jõutud menetleda rohkem kohtuasju. Kohtute tööjõudlus on kasvanud, see väärib suurt tunnustust,“ ütles justiitsminister.  
 
Kohtunike täiskogu on suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud. Tänasel, 15. korda toimuval täiskogul teeb tagasivaate kohtute käekäigule endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Uno Lõhmus. Sellest, milline võiks olla Eesti kohtusüsteem 15 aasta pärast, räägib riigikohtunik Tõnu Anton. Majanduslike ja ühiskondlike muutuste üle arutlevad majandusekspert Kristjan Lepik ja ajalooprofessor David Vseviov.

Täiskogu toimumise ajal on ametis 234 kohtunikku, neist 149 naist ja 85 meest. Ametis olevate kohtunike keskmine vanus on 50 aastat. Ametis olevatest kohtunikest on kõige rohkem 50–59-aastaseid kohtunikke (74) ning 40–49-aastaseid kohtunikke (73). 60-aastaseid või vanemaid kohtunikke on 45 ja 30–39-aastaseid kohtunikke on 41. Alla 30-aastaseid kohtunikke on ametis 1.
 
Riigikohtu esimehe kõne on kättesaadav siin
 

Lisainfo: 
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846