Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees toetab riigikohtuniku kandidaadina Heili Seppa

9. juuni 2021
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu kriminaalkolleegiumi uue liikmena praegust Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikku Heili Seppa.

Villu Kõve märkis, et Heili Sepal on mitmekülgne töökogemus kohtuniku ja prokurörina, aga ka õigusloome valdkonnas: „Tal on õigusteemadel kindlad seisukohad ja tugev teoreetiline taust, seda eriti menetlusõiguse küsimustes. Tänu sellele võiks ta rikastada Riigikohtu  arutelusid ka põhiseaduslikkuse järelevalve ja üldkogu teemadel.“ 

Sepp on õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust ja religiooniantropoloogiat ning töötanud õiguse valdkonnas 24 aastat. Praegu on ta ametis Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna ja oli enne seda Viru Maakohtu kohtunik.  

Enne kohtunikuks saamist töötas Sepp Õiguskantsleri Kantseleis nõunik-osakonnajuhatajana ja õiguskantsleri asetäitjana. Varem on ta tegutsenud Justiitsministeeriumis karistusõiguse ja menetluse talituse juhatajana ning kriminaalpoliitika asekantslerina. Samuti on Sepp olnud pikemat aega ametis prokuratuuris, alustades abiprokurörina ning lõpetades juhtiva riigiprokurörina. 

Riigikohtu liikme koht vabaneb selle aasta lõpus, sest halduskolleegiumi kohtunik Jüri Põld jääb pensionile. Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku ning kohtade jaotus haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegiumi vahel sõltub valdkondade töökoormusest. 

Riigikohtuniku kohale kriminaalkolleegiumis toimus avalik konkurss, millel osales seitse inimest. Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas toetada Heili Seppa. Järgmise sammuna tutvustab Kõve kandidaati Riigikogu fraktsioonidele ja põhiseaduskomisjonile. Riigikohtuniku ametisse kinnitamise otsustab Riigikogu.

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
55 637 043