Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu kaasuskonkurss kutsub õpilasi õigust mõistma

10. oktoober 2023
PrintPDF

Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning proovida lahendada kaasuseid, millesarnastega kohtunikud iga päev kokku puutuvad. Tänavune kaasuskonkurss on järjekorras juba 19.

Konkursil osalejad saavad valida kolme juhtumi seast. Haldusõiguse kaasus keskendub sundvalduse seadmisele ja sundvõõrandamisele, karistusõiguse kaasus õiguskaitsevahendite ehk kaebamise temaatikale ning tsiviilõiguse kaasus mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõudele.
 
Kaasuse lahendamiseks on mitu võimalust. Selle võib vormistada sarnaselt kohtuotsusele: esitades kirjalikult mõlema poole argumendid ning tuues seejärel välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Teine võimalus on vaidlus lahendada loovas vormis, nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. On oluline, et võistlustööst tuleks hästi esile konkursil osaleja õiglustunne ja väärtushinnangud.
 
Õpilastöid ootab Riigikohus hiljemalt 10. novembriks 2023. Kuigi konkurss on mõeldud eeskätt 9.–12. klassile, võivad kätt proovida ka nooremad.
 
Kaasuskonkursi žürii esimees on riigikohtunik Heili Sepp. Parimate tööde autoreid tunnustatakse Riigikohtu aastapäeval jaanuaris 2024.
 
Täpsemalt saab konkursitingimusi ning selleaastaseid kaasusi vaadata kaasuskonkursi veebilehelt. Vaata ka kaasuskonkursi videoüleskutset Youtube’is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisateave:
Marika Koppel
Riigikohtu kommunikatsioonispetsialist
730 9025 | marika [dot] koppelatriigikohus [dot] ee