Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu kolleegiumid said uued juhid

9. september 2014
PrintPDF
Tänasel üldkogu istungil valiti Riigikohtu haldus- ja tsiviilkolleegiumile uued esimehed. Riigikohtu halduskolleegiumi hakkab alates 1. oktoobrist juhtima Ivo Pilving ja tsiviilkolleegiumi Villu Kõve.

Kriminaalkolleegiumi esimehena jätkab Hannes Kiris.

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on kohtunike seas toimumas põlvkonnavahetus ja see mõjutab kogu kohtusüsteemi: „Nii uute kolleegiumite esimeeste kui ka järjest ametisse asuvate kohtunike näol on tegemist uue põlvkonna juristidega, kes on õigushariduse omandanud iseseisvas Eestis. See tähendab mõistagi maailmavaatelisi erinevusi, aga ka tugevamat Eesti ja Euroopa õigusruumi tavade ning praktikate tundmist.“

Riigikogu nimetas Ivo Pilvingu Riigikohtu liikmeks 2011. aasta veebruaris. Kohtunikuna on ta töötanud alates 2004. aastast, enne riigikohtunikuks saamist oli Pilving Tartu ringkonnakohtu esimees.  Ivo Pilving lõpetas 1998. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna, magistrikraadi omandas 2000. aastal Freiburgi ülikoolis Saksamaal. 2006. aastast on tal Tartu ülikooli õigusteaduste doktorikraad, ta on osalenud mitme seaduseelnõu koostamisel ja avaldanud arvukalt publikatsioone haldusõiguse valdkonnas. Alates 2009. aastast on Ivo Pilving Tartu ülikooli haldusõiguse dotsent.

Villu Kõve on riigikohtunik alates aastast 2002, enne seda töötas ta vandeadvokaadina ja aastatel 1993-1999 justiitsministeeriumis nõunikuna. Villu Kõvel on 2009. aastast Tartu ülikooli õigusteaduse doktorikraad, ta on osalenud paljude oluliste seaduste ja õigusaktide ettevalmistamisel ning pälvinud tunnustust õigussüsteemi edendamise eest. Villu Kõvele anti möödunud aastal ka parima kohtunike koolitaja tiitel. Alates 2010. aastast on Kõve Tartu ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse dotsent.

Kolleegiumi esimees korraldab kolleegiumi – nõunike, konsultantide, kohtusekretäride tööd ning kuulub Riigikohtu juhtkonda.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846