Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi uueks juhiks valiti riigikohtunik Saale Laos

21. oktoober 2016
PrintPDF
Riigikohtu üldkogu valis kriminaalkolleegiumi uueks juhiks alates 2017. aasta 1. jaanuarist Saale Laose.

Praegu ametis olev kolleegiumi esimees Hannes Kiris jätkab 1. jaanuarist kriminaalkolleegiumi liikmena.

Saale Laos lõpetas 1996. aastal cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 2000. aastal omandas ta magister iuris cum laude teaduskraadi Tartu Ülikoolis. Saale Laos asus riigikohtunikuna tööle 2014. aasta märtsis. Enne Riigikohtu liikmeks saamist töötas ta seitse aastat õiguskantsleri nõunikuna ja kümme aastat Justiitsministeeriumis karistusõiguse ja karistuspoliitika valdkonnas. Saale Laos on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel, kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus ning juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumisse kuulub kuus kohtunikku, üheksa nõunikku ja üks konsultant. Kolleegiumi esimees korraldab kolleegiumi tööd ning kuulub Riigikohtu juhtkonda.

Merje Talvik
kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846