Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu praktika värske ülevaade käsitleb psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamist

6. aprill 2020
PrintPDF

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis ülevaade, mis vaatleb Riigikohtu praktikat psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamise kohta.

Ülevaade käsitleb psüühikahäirega isiku paigutamist tahteta või tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse või hoolekandeasutusse koos vabaduse võtmise ja haiglaravi kohaldamisega. Sealhulgas sisaldab ülevaade Riigikohtu seisukohti kinnisesse asutusse paigutamise materiaalsete eelduste ja menetlusõiguslike küsimuste kohta.

Kohtupraktika ülevaade käsitleb Riigikohtu praktikat kuni selle aasta 1. aprillini. Ülevaates esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites esitatud seisukohtadega.

Ülevaadet saab lugeda siit.