Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu nimetas uueks tsiviilkolleegiumi esimeheks riigikohtunik Peeter Jerofejevi

5. veebruar 2019
PrintPDF

Seoses senise riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimehe Villu Kõve nimetamisega riigikohtu esimeheks nimetas riigikohtu üldkogu täna hommikul tsiviilkolleegiumile uue esimehe. 

Riigikohtu üldkogu nimetas tsiviilkolleegiumi esimeheks pikaaegse kohtuniku Peeter Jerofejevi, kes peab väga oluliseks kolleegiumi töö järjepidevuse hoidmist. „Olukorras, kus kolleegiumi seitsmest kohtunikust on lisaks Villu Kõvele lähiajal lahkumas veel kaks kohtunikku, tuleb hoolitseda selle eest, et kolleegiumi töö jätkuks senise hea tasemega.“

Kolleegiumi esimehe nimetab riigikohtu üldkogu kolleegiumi liikmete seast viieks aastaks. Kolleegiumi esimees täidab riigikohtu kodukorrast tulenevaid ülesandeid.

Susann Kivi 
Riigikohtu kommunikatsiooniosakond
730 9042