Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu teeb apteekide asutamispiirangu otsuse 9. detsembril

16. oktoober 2013
PrintPDF
Riigikohtu üldkogu teeb õiguskantsleri taotluse – tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ravimiseaduse sätted, mis piiravad apteekide asutamist, osas otsuse 9. detsembril.

Õiguskantsler Indrek Teder esitas 9. jaanuaril 2013 Riigikohtule taotluse tunnistada ravimiseaduse § 421 lõiked 1–3 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks, kuna tema hinnangul rikuvad üldapteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel ettenähtud piirangud põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja üldist võrdsuspõhiõigust.

Asja arutamiseks toimus 17. septembril üldkogu suuline istung, kohtuasja lahend avaldatakse 9. detsembril Riigikohtu kodulehel.

Merje Talvik

Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee