Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtus käis visiidil Saksi-Anhalti liidumaa Maapäeva esindus

6. mai 2010
PrintPDF

Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa Maapäeva 11-liikmeline esindus külastas Riigikohut 6. mail.

Külalistele rääkis Eesti kohtuniku tööst ja Riigikohtu eripäradest kriminaalkolleegiumi kohtunik Eerik Kergandberg. Kõne all oli ka Eesti ja Saksa tihe õigusalane koostöö.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist