Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus arutab homsel istungil apteekide asutamispiirangu küsimust

16. september 2013
PrintPDF
Homme, 17. septembril koguneb Riigikohtu üldkogu, et arutada õiguskantsleri taotlust tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ravimiseaduse sätted, mis piiravad apteekide asutamist.

Kell 11 algavat suulist istungit juhatab Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, menetlusosalistest on istungil osalemisest teatanud õiguskantsler, riigikogu sotsiaalkomisjon,  sotsiaalministeerium, konkurentsiamet, linnade liidu esindajad, apteekide ühendus ja apteekrite liit.

Õiguskantsler Indrek Teder esitas 9. jaanuaril 2013 Riigikohtule taotluse tunnistada ravimiseaduse § 421 lõiked 1–3 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks, kuna tema hinnangul rikuvad üldapteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel ettenähtud piirangud põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja üldist võrdsuspõhiõigust.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium andis asja lahendamiseks Riigikohtu üldkogule, kuhu kuuluvad kõik riigikohtunikud. Üldkogule üleandmise määrus on leitav Riigikohtu kodulehelt, avalikud on ka muud kohtuasja materjalid.

Otsuse tegemise aja annab kohus teada 30 päeva jooksul pärast istungi toimumist.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Tel. 7309042; 5333 9846