Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus avaldab ESMi otsuse 12. juulil

22. juuni 2012
PrintPDF
Riigikohtu üldkogu otsustas eilsel nõupidamisel, et otsus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses avaldatakse 12. juulil. Otsus avaldatakse Riigikohtu veebilehel.

Õiguskantsler pöördus 12. märtsil 2012 Riigikohtusse taotlusega tunnistada Brüsselis 2. veebruaril 2012 alla kirjutatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõige 4 põhiseadusega vastuolus olevaks. Õiguskantsler leidis, et see säte on vastuolus põhiseadusega ja riivab intensiivselt parlamentaarse demokraatia ja parlamendireservatsiooni põhimõtteid ning Riigikogu eelarvepädevust.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja