Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei rahuldanud Roy Strideri kaebust vabariigi valimiskomisjoni otsuse peale

7. märts 2019
PrintPDF

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis rahuldamata Roy Strideri kaebuse, milles kaebaja palus tunnistada kehtetuks Eesti Brüsseli saatkonna hääletamistulemused ja korraldada Brüsselis uus hääletamine. Riigikohtu hinnangul ei mõjutanud Brüsselis hääletamise korraldamisel toimunud õigusrikkumine valimistulemust.

Riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Roy Strideri isikunimi oli kuni 8. veebruarini Raul Sillaste. Brüsseli saatkonnas 17.veebruaril toimunud hääletamisel oli valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekirjas ekslikult kaebaja endine isikunimi. Pärast eksimuse avastamist trükiti saatkonnas välja kandidaatide parandatud nimekiri, kus nimi Raul Sillaste oli asendatud Roy Strideriga. Uue kandidaatide nimekirja kasutuselevõtu ajaks oli saatkonnas käinud hääletamas kaks inimest. Vabariigi valimiskomisjon rahuldas Roy Strideri kaebuse ja tunnistas kandidaatide nimekirja uuendamata jätmise seadusevastaseks. Samas jättis komisjon rahuldamata kaebaja taotluse tühistada hääled, mis olid antud parandamata nimekirja alusel.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul ei mõjutanud Brüsseli saatkonnas toimunud rikkumine hääletamistulemust oluliselt, kuna valimistulemus sellest ei muutunud. Ka kahe hääle lisandumine kaebaja poolt antud häälte arvule ei oleks taganud kaebajale kohta riigikogus. Samuti poleks teda registreeritud riigikogu asendusliikmete nimekirjas.

Riigikogu liikmed registreeritakse ja valimistulemused kuulutatakse välja pärast seda, kui vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui kõikide esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Riigikogu 2019. aasta valimistega seoses on riigikohtule tänaseks esitatud kaheksa kaebust, millest seitse on lahendatud. Juhul, kui vabariigi valimiskomisjonis lahendatavad vaidlused jõuavad ka riigikohtusse, on riigikohtul nende lahendamiseks aega seitse tööpäeva.

 

OTSUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee
+372 53 33 98 46