Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei rahuldanud Tartu linna kaebust SÜKU ehitust puudutavas vaidluses

4. November 2022
PrintPDF

Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et Tartu Keskpargi alale kultuurikeskuse rajamise vastu võitleva MTÜ Päästame Tartu Keskpargi kaebus on esitatud tähtaegselt ja halduskohus peab selle sisuliselt läbi vaatama.

Tartu Linnavolikogu kehtestas mullu 7. oktoobri otsusega linna uue üldplaneeringu. MTÜ Päästame Tartu Keskpargi esitas 18. novembril halduskohtule kaebuse planeeringu tühistamiseks osas, millega kavandatakse keskpargi Emajõe poole jäävasse äärde südalinna kultuurikeskuse (SÜKU) ehitamist.

Halduskohus leidis, et MTÜ kaebus ületas 30-päevast kaebetähtaega, ja lõpetas menetluse. Ringkonnakohtu hinnangul oli aga kaebus esitatud tähtaegselt ja Riigikohus nõustus oma tänases määruses teise astme kohtuga, jättes Tartu linna määruskaebuse rahuldamata. 

Planeerimisseadus näeb ette kohustuse teavitada üldsust planeeringu kehtestamisest teate avaldamisega valla- või linnalehes, maakonna- või üleriigilise levikuga ajalehes, Ametlikes Teadaannetes ja kohaliku omavalitsuse kodulehel. 

Riigikohtu halduskolleegium asus seisukohale, et üldsuse esindajate jaoks algab kaebetähtaeg info avaldamisel viimases neist allikatest. Praegusel juhul avaldas linn teate ajalehes Postimees 9. novembril. 

MTÜ Päästame Tartu Keskpargi asutati 16. novembril ehk alles pärast üldsuse teavitamist. Siinkohal jäi Riigikohus kindlaks oma varasemale praktikale, et pärast planeeringu kehtestamist loodud üldsuse huve esindava ühenduse jaoks hakkab kaebetähtaeg kulgema samal ajal kui üldsusele – isegi kui ta asutatakse pärast teavituse lõppu.

Kolleegium märkis veel, et seadus nõuab ka teatud gruppide isiklikku teavitamist ja nende jaoks algab kaebetähtaeg teavituse saamisest. Muu hulgas tuleb teavitada neid, kelle kirjalikke arvamusi ei võetud planeeringu kehtestamisel arvesse. 

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.


Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
arno [dot] poderatriigikohus [dot] ee