Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus hakkas avaldama kokkuvõtteid EIK ja EK lahenditest

20. juuni 2022
PrintPDF

Riigikohus avaldab alates tänasest esmaspäeviti oma kodulehel mitteametlikke lühiülevaateid Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) ja Euroopa Liidu Kohtu (EK) lahenditest, mida varem levitati ainult asutuse sees.

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna koostatud kokkuvõtetes on lahendite valiku aluseks EIK otsingumootoris avaldatud Legal Summary’d, mis annavad ülevaate kohtuotsuste peamistest seisukohtadest. Kohtuotsuste terviktekstid on kättesaadavad siit, valides „Sort by: Date (Newest)“. EK lahendite ülevaated tuginevad nende kodulehel avaldatud pressiteadetel.

Riigikohtu koostatud EIK lahendite kokkuvõtted leiate siit ja EK lahendite ülevaadetega saate tutvuda siin.

 

Kasulikke viiteid EIK praktikaga tutvumiseks:

  • Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) teeb oma praktikast igakuiseid ülevaateid, mis asuvad nende veebilehel. Ülevaated avaldatakse paralleelselt inglise ja prantsuse keeles.
  • Lisaks koostab Välisministeerium EIK lahenditest kokkuvõtteid, mis asuvad Riigi Teataja veebilehel. Välisministeeriumi veebilehel on kokkuvõtted ja viited otsuste eestikeelsetele tõlgetele samuti olemas. Eesti vastu esitatud individuaalkaebustest koostatakse ka aasta­ülevaated. Välisministeeriumi ülevaadete kohta saab jooksvat infot Välisministeeriumi õigusuudiste lehelt Facebookis.
  • EK analüüsi ja dokumentatsiooni direkto­raat teeb EIK lahenditest lühiülevaateid, mis asuvad ACA-Europe’i veebilehel.

Kasulikke viiteid EK praktikaga tutvumiseks:

  • Euroopa Liidu Kohus (EK) teeb oma kõige olulisemast praktikast alates 2021. aastast igakuiseid ülevaateid. Need on kättesaadavad Curia veebilehel.
  • Kohtupraktika kuukiri (Monthly Case-law Digest) on ülevaade Euroopa Kohtu ja Üldkohtu nende lahendite kokkuvõtetest, mis käsitletud õigusküsimusi arvestades väärivad erilist tähelepanu. Ülevaadete koostamisel liigitatakse otsused teemade kaupa, et hõlbustada kohtupraktika leidmist konkreetsetes valdkondades. Ülevaates sisalduvad otsused, mille kohta koostati analüüsi ja dokumentatsiooni direkto­raadis kokkuvõte (s.t umbes 10 protsenti kõigist otsus­test – valik tehakse olulisuse alusel). Otsuste juures on lingid Curia veebilehele, kus suurem osa neist on olemas ka eesti keeles. Igakuiseid ülevaated avaldatakse inglise ja prantsuse keeles.
  • Lisaks sellele teeb EK oma praktikast temaatilisi ülevaateid, mida püütakse hoida võimalikult ajakohasena ja tõlkida kõigisse ametlikesse keeltesse.
  • Ka välisministeerium teeb EK lahenditest igakuiseid ülevaateid. Seal on välja toodud kohtuasjad, kus Eesti esitas seisukoha, ning lisaks olulisematele EK lahenditele ka mõned kohtujuristi ettepanekud. 2021. aasta lahendite eestikeelsed kokkuvõtted on kättesaadavad siin .
  • LinkedIn’is on märksõnade #ECJHighlights all EK nädala olulisemad lahendid, #ECJ all eriti tähelepanu­väärsed lahendid ja #EUGeneralCourt all Üldkohtu olulisemad lahendid.