Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: jäätmeseaduse uued sätted ei riiva KOV-i enesekorraldusõigust

6. jaanuar 2015
PrintPDF
Jäätmeseaduse § 66 lg 1-1 on homsest kehtetu, mistõttu ei saa omavalitsusüksus või selle volitatud MTÜ jäätmeveoteenuse vahendajana enam määrata jäätmekäitluse teenustasu hinda.

Omavalitsusüksustel säilib õigus korraldada konkurss leidmaks jäätmeveoteenuse osutaja, kellega jäätmetekitaja saab arveldada teenustasu hinna alusel, mis kujuneb vastavalt konkurentsile.

Samuti on omavalitsusüksustel jätkuvalt õigus määrata konkurssi korraldamata jäätmekäitluskohaks ka juba rajatud jäätmekäitluskeskusi.

Jäätmehooldus on küll KOV-i ülesanne, kuid seda tuleb täita järgides seadusi. Erinevalt jäätmekäitluse üksikasjadesse puutuvatest regulatsioonidest, on ettevõtlus- ja lepinguvabaduse riiklike piirangute kehtestamine ja muutmine seadusandja pädevuses ega kuulu KOV enesekorraldusõiguse kaitsealasse.

Riigikohus jättis tänase otsusega omavalitsusüksuste taotlused jäätmeseaduse muutmise seaduse osas rahuldamata, kuid tunnistas jäätmekäitluseks loodud MTÜ õigust taotleda riigilt kahju hüvitamist.

OTSUS 3-4-1-34-14

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846