Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus jättis e-hääletamise turvalisust puudutanud valimiskaebuse rahuldamata

21. märts 2011
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis Paavo Pihelga esitatud valimiskaebuse rahuldamata. Paavo Pihelgas taotles Riigikogu 2011. aasta valimistel elektrooniliselt antud häälte tühistamist, sest väidetavalt oli elektrooniline hääletamine korraldatud ebaturvaliselt.

Pihelgas väitis, et arvutiviirusega on võimalik mõjutada valija arvutit nii, et selle kaudu hääletades saadetakse Vabariigi Valimiskomisjoni serverisse ainult nendele kandidaatidele minevad hääled, kelle viirus on heaks kiitnud. Selle tõestamiseks viis Pihelgas katsealuste täiel teadmisel ja nõusolekul läbi eksperimendi.

Seaduse järgi saab Riigikohus hääletamistulemusi kehtetuks tunnistada juhul, kui on tuvastatud valija õiguste rikkumine, mis mõjutas või võis mõjutada hääletamistulemust oluliselt. Selle pinnalt uuris kolleegium, kas ka Pihelga valimisõigust on rikutud.

Kui eeldada, et Pihelgas ka ise teadlikult nimetatud eksperimendist osa võttis, siis Riigikohtu hinnangul tema valimisõigust ei ole rikutud. „Nimelt on hääletamisviisi valiku võimalusega isik, nakatades oma arvuti „viirusele ebameeldiva hääle“ edastamist blokeeriva viirusega, end teadlikult pannud olukorda, kus tema elektrooniliselt antud hääl ei jõua Vabariigi Valimiskomisjonini,“ seisab otsuses.

Veel märkis kolleegium, et kuna hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamise eelduseks on tuvastatud rikkumine, ei saa Riigikohus tulemusi kehtetuks tunnistada ka hüpoteetilise võimaluse pinnalt, et mõne hääletaja arvutis võis talle teadmata olla sarnane viirus.


OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja