Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus jättis Keskerakonna valimiskaebused rahuldamata

31. märts 2011
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis täna rahuldamata MTÜ Eesti Keskerakond kaebused, millega erakond taotles XII Riigikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide nimekirja registreerimise seadusevastaseks tunnistamist ja tühistamist ning hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamist.

Erakond põhjendas esitatud kaebust Riigikogu valimistel 25. veebruarist kuni 2. märtsini 2011 toimunud elektroonilise hääletamise puudustega. Riigikohus märkis, et elektrooniline hääletamine lõppes 2. märtsil ning Vabariigi Valimiskomisjon tegi elektroonilise hääletamise tulemused kindlaks 6. märtsil. Seega, vastavalt seadusele lõppes elektroonilise hääletamise korraldamisega seotud toimingute vaidlustamise tähtaeg 5. märtsil ning elektroonilise hääletamise tulemuste vaidlustamise tähtaeg 9. märtsil.

MTÜ Eesti Keskerakond elektroonilise hääletamise korraldamist aga vaidlustanud ei ole. Kohus leidis, et väidetega elektroonilise hääletamise korraldamise kohta ei saa vaidlustada hääletamistulemusi ega Riigikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimise otsuseid.

Otsus nr 3-4-1-10-11
Otsus nr 3-4-1-11-11

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja