Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: kannatanul on õigus vaidlustada Riigikohtus ka süüküsimust ja karistust

27. Detsember 2019
PrintPDF

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et selle aasta veebruaris jõustunud seadusemuudatusega laienes kriminaalasjades kannatanu kassatsiooniõigus. See tähendab, et lisaks tsiviilhagile on kannatanul õigus vaidlustada Riigikohtus ka süüküsimust ja mõistetud karistust. 

Kuni selle aasta 14. veebruarini sätestas kriminaalmenetluse seadustik, et kannatanul on õigus esitada Riigikohtule kaebus vaid tsiviilhagi ulatuses. 15. veebruaril jõustunud seadusemuudatus andis kannatanule õiguse pöörduda Riigikohtusse ka süüküsimuse ja karistuse vaidlustamiseks.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tõdes otsuses, et kuigi seaduseelnõu seletuskiri nimetas muudatust vaid tehniliseks, siis üksnes seletuskiri ei õigusta sätte tõlgendamist selle sõnalisest tähendusest erinevalt. Ehkki seletuskiri võib aidata mõista seadusandja tahet ja seaduse eesmärki, ei ole see kriminaalmenetlusõiguse allikas. Niisamuti ei ava seletuskirja napp selgitus piisaval määral muudatuse mõtet kogu selle ulatuses.

OTSUS

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee