Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus koguneb apteekide asutamisküsimuses suulisteks istungiteks

9. aprill 2018
PrintPDF

Täna, 9. aprillil kell 14 ja 15 peab Riigikohtu halduskolleegium avaliku istungi, et arutada osaühingute Tamsalu Uus Apteek, Türi Apteek ja Folia Apteek kaebusi Ravimiameti otsuste peale. Riigikohtul tuleb anda hinnang uute haruapteekide asutamise ja apteekide tegevuskoha muutmise võimalikkusele nn üleminekuajal.

Kaebajad paluvad tühistada Ravimiameti otsused, millega Euroapteegil ja Benu Apteek Eestil lubati alustada tegevust Türil ja Tamsalus. Kaebajate hinnangul on RavS § 38 lg-st 3 tulenevalt apteegi tegevusloa maht piiratud konkreetsele tegevusloale märgitud tegutsemiskohaga ning aadressi muutumisega ei saa muuta olemasolevat tegutsemisluba. Uues asukohas tegevuse alustamiseks tuleks taotleda uut tegevusluba kooskõlas 2014 ja 2015 kehtestatud omandi- ja integratsioonipiirangutega.  

Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Ravimiameti, kolmandate isikute ning haldus- ja ringkonnakohtu hinnangul pole apteegi tegevuskoha muutmiseks tarvis taotleda uut luba ja kehtivatele lubadele ei kohaldata omandi- ja integratsioonipiirangud enne 2020. aastat.

Riigikohtus arutab asja kohtunike kolmeliikmeline koosseis, otsuse kuupäev tehakse eeldatavalt teatavaks mai jooksul.

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846