Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: kohtuotsused peavad olema igakülgselt põhjendatud

12. juuni 2018
PrintPDF

Riigikohus tühistas alaealise kasutütre vägistamises süüdi mõistetud mehe I ja II astme kohtuotsused, kuna leidis, et kohtud on rikkunud seadusest tulenevat kohtuotsuse põhjendamise kohustust ja saatis asja uueks arutamiseks maakohtule. 

Riigikohus ei välistanud süüdistatava süüditunnistamist vägistamises, kuid leidis, et nende põhjenduste alusel, mis kohtud esitanud olid, seda teha ei saa. Süüdimõistva otsuse korral ei saa selles sisalduda kahtlusi teo toimepanemise suhtes.

Maa- ja ringkonnakohtu otsuse kohaselt pani mees toime kasutütre vägistamise, kasutades ära tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama. Kohtud aga jätsid seejuures põhjendamata, milles vastupanuvõimetus seisnes ja kuidas kuriteo toimepanija seda ära kasutas. Seejuures jätsid kohtud tähelepanuta ka kannatanu enda väited selle kohta, et nii mõnigi kord, mil süüdistatav teda käperdama asus, osutas ta vastupanu, mille tagajärjel süüdistatav teod lõpetas.

Riigikohus juhtis seega lahendis tähelepanu kohtute põhjendamisvigadele ja selgitas kohtuasja käigus kogutud ütluste eripäradele tuginedes, mida tuleb kriminaalasja lahendaval kohtul asja uuel arutamisel süüdistatava süüküsimust lahendades arvestada.

Asja arutamine jätkub maakohtus. Seda, kas süüdistatav tuleb süüdi tunnistada siiski vägistamises või muus seksuaalkuriteos, hindab kohus uue arutamise käigus. 

OTSUS 1-17-1629

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846