Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma

10. oktoober 2021
PrintPDF

Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid vastandlikke huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise juhtumi seast. Halduskaasus keskendub sel aastal keskkonnateemadele ning uurib, kellele peaks jääma õigus, kui metsaomanik soovib kaitsealust metsa maha võtta, kus omaniku sõnul tegutsevad kahjurid. Karistusõiguse kaasus lahkab arsti tegemisi, kes salaja patsiente vaktsineerib ning tsiviilõiguse kaasus võtab luubi alla selle, kas tööandja võib töötaja vallandada, kui viimane end vaktsineerida ei soovi. Kaasuse lahendamisel võib õigusaktidest tugineda üksnes Eesti Vabariigi põhiseadusele.

Konkursikaasuse lahendus tuleb vormistada sarnaselt kohtuotsusele: esitades kõigepealt mõlema poole argumendid ning tuues seejärel välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus – vaidluse võib lahendada loovas vormis, nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Oluline on, et võistlustöödest tuleks hästi esile konkursil osaleja õiglustunne ja väärtushinnangud.

Õpilastöid ootab Riigikohus hiljemalt 14. novembriks 2021. Konkurss on suunatud eeskätt 9.–12. klassile, kuid kätt võivad proovida ka nooremad. Parimate tööde autoreid tunnustatakse Riigikohtu aastapäeval jaanuaris 2022. Täpsemalt saab konkursitingimusi ning selleaastaseid kaasusi vaadata kaasuskonkursi veebilehelt. Eelmisel aastal laekus konkursile 109 tööd, millest parimad leiab siit.

Tänavu toimub kaasuskonkurss juba 17. korda. 

www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/