Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutab välja õigusteemaliste õpilastööde konkursi

1. oktoober 2015
PrintPDF

Täna kuulutab Riigikohus koostöös õiguskantsleriga välja õpilastele suunatud õigusteemalise konkursi, mille keskseks teemaks on lapse iseotsustusõigus vs vanema esindusõigus. Konkursile on oodatud 9.-12. klassi õpilaste eesti- ja venekeelsed õpilastööd.

Õiguskantsler kutsub noori kaasusi lahendades arutlema erinevate otsuste tegemise vanusepiiride ning lapse ja vanema otsustusõiguse üle. Kas noored on tänapäeval küpsemad kui varem? Kui on, siis peaks ehk iseseisva otsustamise vanusepiire üldiselt korrigeerima? „Linna- ja vallavolikogu valimistel saab hääletada 16-aastaselt, täieliku teovõime ja üksinda auto juhtimise õiguse aga alles 18-selt. Kriminaalvastutuse iga on 14 aastat. See on vaid väike kild vanusepiiride skaalast,“ toob välja õiguskantsler Ülle Madise.

Riigikohus soovib iga-aastase konkursi kaudu pakkuda noortele võimalust tõsta oma õigusteadvust, avardada silmaringi, arendada probleemide nägemise oskust ja objektiivsust „Õigusküsimustega tuleb noortel tänapäeval varakult kokku puutuda, sestap on nendes küsimustes orienteerumine ja oma silmaringi avardamine oluline,“ sõnab žürii esinaine riigikohtunik Malle Seppik. „Tänavused kaasused keskenduvad varasemaga võrreldes veelgi teravamalt laste iseotsustusõigusega seotud teemadele.“ 

Üheteistkümnendat korda toimuvale konkursile on võimalik töid esitada kahes kategoorias. Traditsioonilises vormis tuleb juhtum lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.

Teist korda kuulutatakse välja ka kaasuskonkursi erikategooria – kohtujuhtum tuleb lahendada mõnes õpilasele meelepärases loovas vormis: essee, luuletus, joonistus vms. Mõlema variandi puhul oodatakse, et konkursil osaleja lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja väärtushinnangutest lähtudes.

Nii kaasuskonkursiks kui ka loovtöödeks pakume lahendamiseks kolm kaasust: tsiviilõiguse, haldusõiguse ja kriminaalõiguse valdkonnast, millest osaleja valib lahendamiseks ühe.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria võitja ja juhendaja on 14. jaanuaril 2016 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab.

Täpsem info:
Liis Linn
Kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel: 730 9025
E-post: Liis [dot] Linnatriigikohus [dot] ee