Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: liinikilomeetri maksumust saab alandada vaid tegeliku kulu alanedes

24. jaanuar 2024
PrintPDF

Tänases otsuses rõhutas Riigikohus, et avalikel bussiliinidel ei või veo tellija ühepoolselt alandada liinikilomeetri maksumust piirmäärani, kui see ei kata enam vedaja tegelikke kulusid.

Jõgevamaa avalikel bussiliinidel on reisijate vedajaks AS Atko Bussiliinid. Vedajaga sõlmitud leping võimaldab bussivedude tellijal ehk MTÜ-l Jõgevamaa Ühistranspordikeskus muuta liinikilomeetri maksumust juhul, kui vedaja tegelikud kulud on muutunud. Maksumuse muutmisel tuleb siiski arvestada, et maksumus ei suureneks rohkem kui lepingus toodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri piirmäär, mis sõltub erinevatest üldistest näitajatest nagu tarbijahinnaindeks, kütuse hind jms. Piirmäära vähenemine aga automaatselt veotariifi vähendamist kaasa ei too.

Jõgevamaa bussivedude tellija alandas 2021. a I poolastaks liinikilomeetri hinda 8,1% võrra ehk koroonapandeemia tingimustes langenud piirmäära võrra. Vedaja kaebas liinikilomeetri maksumuse vähendamise kohtusse, kuna tema tegelikud kulud polnud sellises määras langenud. Kaebaja rõhutas, et lepingu järgi saab liinikilomeetri maksumust muuta üksnes siis, kui ka tegelikud kulud on muutunud.

Riigikohus rahuldas vedaja kaebuse ning tühistas nii vedude tellija otsuse kui ka varasemate kohtuastmete otsused, kuivõrd liinikilomeetri maksumuse alandamisel ei olnud arvestatud tegelike kulude vähenemise määra, mis oli vähem kui 0,6%. Riigikohtu halduskolleegium selgitas, et avalike bussiliinide teenindamise leping ei võimalda muuta liinikilomeetri maksumust vedaja kulude ebaolulise muutumise korral ega kuludest sõltumatult. Liinikilomeetri maksumuse muutmine on erandlik. Siiski saab ühistranspordikeskus kontrollida, ega vedaja pole jätnud kulusid põhjendamatult vähendamata.

Kohtuotsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

 


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee