Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus lubab valimistele registreerida kohtusse pöördunud erakonna kandidaadid

14. mai 2024
PrintPDF

Riigikohtul on tekkinud kahtlus, et Euroopa Parlamendi valimise seadus ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Esialgse õiguskaitse korras lubab Riigikohus valimiskomisjonil registreerida ka need Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid, kelle eest kautsjonit ei tasutud.

Erakond Eestimaa Rohelised esitas 9. juunil 2024. a toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks üheksa kandidaati, kuid tasus kautsjoni vaid kahe eest. Vabariigi Valimiskomisjon jättis ülejäänud seitse kandidaati registreerimata.

Erakonna arvates riivab suur kautsjoni nõue ebaproportsionaalselt kandidaatide passiivset valimispõhiõigust. Erakond pöördus Riigikohtusse, paludes tunnistada Euroopa Parlamendi valimise seadus põhiseadusega vastuolus olevaks ja kohustada valimiskomisjoni registreerima ka erakonna seni registreerimata jäetud kandidaadid.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium peab vajalikuks küsida eelotsus Euroopa Kohtult, kuidas tõlgendada asjakohast Euroopa Parlamendi valimisi reguleerivat Euroopa Liidu õigust. Seetõttu peatab Riigikohus täna avaldatud määrusega Erakonna Eestimaa Rohelised kaebuse menetlemise kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni.

Riigikohtu hinnangul pole erakonna kaebus perspektiivitu, sest Eestis Euroopa Parlamendi valimistel kohaldatav kautsjon on üks Euroopa kõrgeimaid. Kolleegium ei näe ka avalikku huvi ega teiste isikute õigusi, mis oleksid kaebajale esialgse õiguskaitse tagamise vajadusest käesolevas asjas kaalukamad.

Kuna Riigikohtul ei ole teavet, kas kõik registreerimata jäänud kandidaadid vastavad neile seaduses sätestatud muudele nõuetele, kohustab kolleegium Vabariigi Valimiskomisjoni uuesti otsustama, kas kandidaadid Euroopa Parlamendi valimisteks registreerida või mitte. Kui kandidaadid vastavad muudele nõuetele, tuleb nad registreerida hoolimata sellest, et Erakond Eestimaa Rohelised ei ole tasunud kautsjonit seaduses sätestatud määras.

Kohtumäärusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

 

  


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee