Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus mõistis Aivar Soobi osaliselt õigeks ja vabastas ta liiga pika menetluse tõttu karistusest

28. juuni 2024
PrintPDF

Riigikohus mõistis Tartu endise vallavanema Aivar Soobi õigeks riigihangete nõuete rikkumises. Samas jäi Soop ka Riigikohtus süüdi omastamises, ehkki varasemast väiksemas ulatuses.

Maa- ja ringkonnakohus tunnistasid endise vallavanema kriminaalkorras süüdi esmalt selles, et ta tellis 2016. aastal valla ja viimase osaühingu nimel ühelt teenusepakkujalt ligikaudu 15 000 euro eest niitmis- ja võsalõikustöid, ilma et ta oleks enne küsinud nõutaval viisil teisi hinnapakkumisi. Riigikohtu hinnangul võis niisugune tegu olla toimepanemise ajal karistatav üksnes väärteona, mitte kuriteona. Kuna Soobi võimalik väärtegu on aegunud, mõistis kriminaalkolleegium süüdistatava riigihangete nõuete rikkumises õigeks.

Aivar Soop jäi aga ka Riigikohtus süüdi omastamises, mis seisnes selles, et ta tellis ja lasi vallal ning viimase äriühingul kinni maksta ligikaudu 14 000 euro väärtuses heakorra- ja lammutustöid, mis tehti eramaadel. Nende tööde eest pidanuksid tasuma maaomanikud, mitte vald. Samas pidas Riigikohus alusetuks esimese ja teise astme kohtu järeldust, et Soop tasus valla maadel tehtud heakorratööde eest turuhinnast rohkem. Sel põhjusel vähenes süüdistatavale etteheidetava omastamise ulatus ligikaudu 6000 euro võrra.

Riigikohus asus ka seisukohale, et juba 2016. a suvest väldanud kriminaalmenetlusega rikuti Aivar Soobi õigust menetlusele mõistliku aja jooksul. Süüdistatavale liiga pika menetlusega tekitatud kahju heastamiseks vabastas kolleegium ta omastamise eest mõistetud 7257 euro suuruse rahalise karistuse kandmisest.

Kohtuotsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

 

 


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee