Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus mõistis Mati Eliste osaliselt õigeks

30. aprill 2012
PrintPDF
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi mõistis täna endise Tallinna linnavolikogu liikme ja Pirita linnaosa halduskogu esimehe Mati Eliste osaliselt õigeks mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses. Samas leidis kolleegium, et täiendavalt tuleb kontrollida, kas Eliste teos – Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku mõjutamises – esinesid väärteo tunnused.

Kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et mõjuvõimuga kauplemise eest võib vastutada igaüks, kes tulenevalt oma ameti- või isiklikust positsioonist võib mõjutada ametiisikut teo toimepanemiseks (või selle tegemata jätmiseks) ja võtab sellise mõjutamise eest vastu hüvesid. Ning sealjuures pole oluline, kas mõjuvõimuga kaupleja ka tegelikkuses mõjutab ametiisikut soovitud ametialast tegu toime panema või kas ametiisik selle teo toime paneb. Kuid siiski eeldab mõjuvõimuga kauplemise koosseis vältimatult selle tuvastamist, et mõjuvõimuga kaupleja poolt ametiisiku mõjutamine oleks ebaseaduslik, sest mitte kõik sarnased mõjutamissuhted pole ebaseaduslikud (nt seaduslik lobitöö, esindaja või kaitsja tegevus kohtumenetluses jms).

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Elistele esitatud mõjuvõimuga kauplemise süüdistusest ega kohtuotsustest ei nähtunud, milles seisnes Eliste poolt Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku mõjutamise ebaseaduslikkus. Seetõttu mõistis Riigikohus Eliste mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses õigeks. Kolleegiumi hinnangul võivad aga süüdistatava tegevuses ilmneda väärteo tunnused, mida tuleb kontrollida väärteomenetluses.

OTSUS

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja