Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: mootorsõiduki juhtimiseks vajalikku tervisetõendit saab vaidlustada halduskohtus

4. Detsember 2019
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases määruses, et kui inimene ei nõustu tervisetõendiga, mille alusel on Maanteeamet peatanud tema juhtimisõiguse, on tal õigus vaidlustada tervisetõend halduskohtus.

Riigikohtusse jõudnud haldusvaidluses peatas Maanteeamet kaebaja juhtimisõiguse, kuna ametile edastatud tervisetõendi järgi ei vastanud tema terviseseisund liiklusseaduses kehtestatud nõuetele. Kaebaja ei nõustunud Maanteeameti otsusega ning esitas selle tühistamiseks kaebuse halduskohtule.

Halduskohus tagastas kaebuse, leides, et kaebajal tuleb oma eesmärgi saavutamiseks ehk juhtimisõiguse taastamiseks vaidlustada tervisetõend maakohtus. Halduskohtu sõnul ei kuulu tervisetõendi peale esitatud kaebuse lahendamine halduskohtu pädevusse, kuna tervisetõendi andmine on osa tervishoiuteenusest. Ringkonnakohus jättis kaebaja määruskaebuse rahuldamata.

Riigikohtu halduskolleegium ei nõustunud kohtute seisukohaga, et tervisetõendi vaidlustamine ei kuulu halduskohtu pädevusse. Kolleegium selgitas, et tervisekontrolli teostaja täidab mootorsõidukijuhi tervisekontrolli tehes avalik-õiguslikku ülesannet ning tervisetõendi väljastamine ei ole tervishoiuteenuse osutamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõttes. Tervisekontrolli tulemusel väljastatud tervisetõend on eelhaldusakt, mille üle tekkinud vaidluse lahendamine kuulub seega halduskohtu pädevusse.

Riigikohtu sõnul ei toiminud kohtud õigesti, kui ei selgitanud kaebajale, et kaebuse eesmärgi ehk juhtimisõiguse taastamise saavutamiseks on vajalik ja võimalik vaidlustada tema kohta välja antud tervisetõend halduskohtus, ega teinud kaebajale ettepanekut kaebust muuta. Riigikohtu halduskolleegium tühistas halduskohtu ja ringkonnakohtu määrused ning saatis asja halduskohtule kaebuse menetlusse võtmise uueks otsustamiseks.

MÄÄRUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee