Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus soovitab täpsustada erakondadele kautsjoni tagastamise tingimusi

19. jaanuar 2012
PrintPDF

Riigikohus jättis täna rahuldamata erakonna Eestimaa Rohelised kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni toimingu peale, millega komisjon ei tagastanud erakonnale Riigikogu valimistel roheliste nimekirjas kandideerinud Eerik-Niiles Krossi eest tasutud kautsjonit 556,04 eurot.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium  tõi välja, et  jõus on Vabariigi Valimiskomisjoni 24. märtsi 2011. a otsus nr 66, millega Erakonna Eestimaa Rohelised kautsjon kanti riigituludesse ja mille vaidlustamistähtaeg lõppes märtsis. Erakond ei vaidlustanud seda otsust, küll aga taotles käesoleva aasta jaanuaris kautsjoni tagastamist. Kuna komisjoni märtsikuine otsus kehtib ja kehtivat otsust tuleb järgida, jättis Riigikohus kaebuse rahuldamata. Seetõttu jäi lahtiseks küsimus, kas valimiskomisjoni märtsikuine otsus on kooskõlas Riigikogu valimise seaduse §-ga 77, mis reguleerib kautsjoni tagastamist.

Siiski märkis kolleegium, et Riigikogu valimiste seaduse § 77 võimaldab esmapilgul nii Vabariigi Valimiskomisjoni kui erakonna Eestimaa Rohelised poolt esitatud tõlgendust. Seetõttu oleks ebaselguse kõrvaldamiseks soovitatav seadust muuta.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja