Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: tagatisraha tagastamata jätmise reegel on põhiseadusvastane

21. juuni 2019
PrintPDF

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas täitemenetluse seadustiku kehtetuks osas, milles see ei anna kohtutäiturile kaalutlusõigust tagatisraha tagastamise üle otsustamisel täitemenetluses.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium lahendas kohtuasja, milles täitemenetluse enampakkumisel osalenu jättis seatud tähtajaks ostusumma tasumata. Varem oli ta enampakkumisel osalemiseks tasunud tagatisraha. Kohtutäitur kuulutas enampakkumise nurjunuks ning kandis tagatisraha Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvelduskontole.

Harju Maakohus tunnistas täitemenetluse seadustiku põhiseadusvastaseks osas, milles see ei anna kohtutäiturile kaalumisõigust tagatisraha üle otsustamisel ning näeb ette, et tagatisraha tuleb kanda koja eelarve ühisossa. Maakohus pöördus Riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul rikub tagatisraha tagastamata jätmise asemel selle koja eelarvesse kandmine tagatisraha tasunud isiku põhiseaduslikku omandipõhiõigust. Riigikohtu sõnul on täitemenetluse seadustik põhiseadusvastane, kuna see ei luba arvesse võtta enampakkumise nurjumise põhjuseid või muid asjaolusid.

Riigikohus tunnistas täitemenetluse seadustiku kehtetuks osas, mis ei sätesta kohtutäituri kaalutlusõigust tagatisraha tagastamise üle otsustamisel. Omandipõhiõiguse rikkumist aitaks Riigikohtu hinnangul vältida ka näiteks seaduses erandite sätestamine või tagatisrahale seatava ülempiiri kehtestamine. Kuni aga seadusandja ei ole uut regulatsiooni kehtestanud, tuleb kaalutlusõigust teostada kohtutäituril.

 

OTSUS

 

Iris Raudsik
Kommunikatsioonispetsialist
iris [dot] raudsikatriigikohus [dot] ee
+372 7309 025