Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: Tallinna Vesi pidi kehtestama seadusele vastava hinna

25. juuni 2024
PrintPDF

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et Aktsiaselts Tallinna Vesi pidi kehtestama veeteenuse hinna, mis vastaks seaduse nõuetele. Olenevalt asjaoludest võib aktsiaselts olla kohustatud hüvitama klientide tasutud hinna ja nõuetele vastava hinna vahe.

2010. aastal tehtud seadusemuudatuse tõttu pidid vee-ettevõtjad kooskõlastama veeteenuse hinna Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet ei kooskõlastanud Aktsiaseltsi Tallinna Vesi taotlust, leides, et hind oli liiga kõrge. Aktsiaselts kehtestas Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinna alles 2019. aasta lõpus. Tallinna Tehnikaülikool pöördus kohtusse, nõudes, et Tallinna Vesi hüvitaks üheksa aasta jooksul enammakstud hinna ja seaduspärase hinna vahe.

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et Tallinna Vesi pidi kehtestama veeteenuse hinna, mis vastaks seadusele ja kui ta seda ei teinud, rikkus ta enda kohustust. Asjaolu, et Konkurentsiamet kooskõlastas ligi üheksa aastat pärast aktsiaseltsi esimest hinnataotlust hinna, mis oli ka esialgses taotluses sisalduvast hinnast madalam, annab alust eeldada, et vahepealne kallim hind ei olnud seaduslik. Aktsiaselts Tallinna Vesi väitis, et ta esitas kohtuvaidluse ajal Konkurentsiametile uusi taotlusi veeteenuse hinna kooskõlastamiseks, mille Konkurentsiamet jättis aga läbi vaatamata.

Riigikohtu tsiviilkolleegium tühistas maa- ja ringkonnakohtu lahendid samas kohtuasjas ning saatis asja maakohtule uuesti läbivaatamiseks. Maakohus peab asja uuel läbivaatamisel hindama, kas aktsiaseltsi esitatud hinnataotlused olid sellised, mille Konkurentsiamet oleks pidanud kooskõlastama. Kui Tallinna Vesi ei saanud kehtestada seadusele vastavat veeteenuse hinda Konkurentsiameti tegevuse tõttu, võib rikkumine olla vabandatav. Aktsiaseltsil Tallinna Vesi on võimalik ka tõendada, et seadusele vastav hind oli vahepealsel ajal kõrgem kui 2019. aastal kehtestatud hind.

Muuhulgas selgitas Riigikohus, et asjaolu, et Tallinna Vesi vaidlustas edutult kohtus Konkurentsiameti ettekirjutuse, ei tähenda, et ta ei pidanud kohtuvaidluse ajal uut hinda kehtestama.

Tsiviilkolleegium rõhutas, et kui Aktsiaselts Tallinna Vesi on rikkunud kohustust kehtestada põhjendatud hind, tuleb kliendile hüvitada tasutud hinna ja seadusliku hinna vahe. Kui maakohus tuvastab rikkumise, tuleb hinnata kas ja millises osas on nõue aegunud ning kindlaks määrata kahju suurus.

Kohtuotsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

 

 

Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee