Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: töövõtja vastutab tema valduses olevate kliendile kuuluvate asjade eest

6. märts 2019
PrintPDF

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänase otsusega võlaõigusseaduse rakendamist olukorras, kus töövõtja valduses hävib või kahjustub kliendi ese. Riigikohtu sõnul peab töövõtja tagama temale antud tellija asjade säilimise ja vältima nende kahjustumist kuni töö valmimiseni, töö vastuvõtmiseni või vastuvõetuks lugemiseni.

Riigikohtus kassatsiooni korras läbi vaadatud asjas viis hageja temale kuulunud sõiduki autoremonditöökotta. Sõiduk ja selle võtmed jäid kostja valdusesse, kus varastati sõiduki rattad ja lisavarustus. Hageja taotles vargusega tekitatud kahju hüvitamist autoremonditöökojalt. Harju maakohus jättis hagi rahuldamata. Samuti jättis kaebuse rahuldamata Tallinna ringkonnakohus.

Riigikohus tühistas Tallinna ringkonnakohtu otsuse. Riigikohtu sõnul jätsid nii maa- kui ringkonnakohus ekslikult rakendamata võlaõigusseaduse paragrahvi (VÕS § 640 lg 2), mille järgi töövõtja kannab juhusliku hävimise ja kahjustumise riski kuni töö valmimiseni, töö vastuvõtmiseni või vastuvõetuks lugemiseni. Sealjuures vastutab töövõtja terve talle üle antud eseme, mitte üksnes töövõtulepingu järgi tehtava töö eest. Seega vastutab näiteks autoremonditöökoda sõiduki kui terviku säilimise ja selle kahjustumise vältimise eest. Töövõtja vastutab ka juhul, kui üle antud eseme hävimist või kahjustumist ei põhjustanud töövõtja.

Riigikohtu tänane otsus rõhutas seega töövõtjate vastutust klientide ees. Olukorras, kus töövõtjale üle antud ese kahjustub või hävib, vastutab töövõtja tekkinud kahju eest.

Riigikohus saatis asja uueks läbivaatamiseks Tallinna ringkonnakohtule, mis peab riigikohtu juhiseid arvestades lahendama hageja kahju hüvitamise nõude.

 

OTSUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee