Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tühistas osaliselt ringkonnakohtu lahendi turumanipulatsiooni süüasjas

20. mai 2013
PrintPDF
Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis reedese otsusega muutmata Karoly Kirberi ja Toomas Tooli süüdimõistmise turumanipulatsioonis. Küll aga tühistas Riigikohus ringkonnakohtu otsuse Toolile mõistetud rahalise karistuse määra osas ning saatis selle ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

Riigikohus ei nõustunud kassatsioonkaebustes esitatud kriitikaga, nagu oleks ringkonnakohus väljunud Tooli ja Kirberit süüdi tunnistades neile esitatud süüdistuse piiridest või põhjendanud süüdimõistvat lahendit ebapiisavalt. Seetõttu jäi Tallinna ringkonnakohtu otsus Tooli ja Kirberi süüditunnistamises muutmata.

Küll aga leidis Riigikohus puudusi T. Tooli karistuse mõistmisel. Ringkonnakohus karistas Toomas Tooli rahalise karistusega 250 päevamäära. Seejuures suurendas kohus karistusseadustiku alusel karistuse aluseks olevat päevamäära tulenevalt Tooli elatustasemest. Riigikohus leidis, et ringkonnakohtu otsusest ei ole jälgitav, millised asjaolud luges kohus T. Tooli rahalise karistuse päevamäära suuruse arvutamisel tõendatuks ning millistele konkreetsetele tõenditele ja miks kohus seejuures tugines. Riigikohtu hinnangul oli ringkonnakohus jätnud karistuse määramisel välja selgitamata Tooli vara ligikaudsegi koosseisu ega ole pööranud tähelepanu varaga seotud kohustustele ja kolmandate isikute õigustele, mis mõjutavad vara väärtust.

OTSUS 3-1-1-44-13

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja