Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tunnistas põhiseadusvastaseks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis kohtleb lapsi kasvatavaid peresid ebavõrdselt

18. Detsember 2019
PrintPDF

Riigikohus tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis välistab sotsiaalmaksu maksmise alla 8-aastast last kasvatavale inimesele, keda peab üleval tema registreeritud elukaaslane. Riigikohus rõhutas, et sarnases olukorras olevaid peresid tuleb kohelda võrdselt.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalvekolleegiumisse jõudnud vaidluses esitas kaebaja Sotsiaalkindlustusametile taotluse, et riik maksaks tema eest sotsiaalmaksu seaduses sätestatud erijuhtumi alusel, kuna ta kasvatab alla 8-aastast last ning tema registreeritud elukaaslane on töötasu saav ravikindlustatud isik. Sotsiaalkindlustusamet jättis kaebaja taotluse rahuldamata, tuginedes sotsiaalmaksuseadusele.

Sotsiaalmaksuseadus sätestab, et kui alla 8-aastast last kasvatav inimene ei käi tööl, maksab tema eest sotsiaalmaksu riik tingimusel, et tema abikaasa töötab ja maksab seega sotsiaalmaksu. Seadusandja on lähtunud eeldusest, et sellises olukorras peab töötav abikaasa mittetöötavat abikaasat üleval, kuna abikaasadel on perekonnaseadusest tulenev vastastikune ülalpidamiskohustus. Sotsiaalmaksuseadus välistas riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise aga juhul, kui alla 8-aastast last kasvatavat inimest peab üleval tema tööl käiv registreeritud elukaaslane. Seda hoolimata sellest, et ka kooseluseadusest tuleneb registreeritud elukaaslaste vastastikune ülalpidamiskohustus.

Riigikohus leidis, et kuigi abielu ja registreeritud kooselu on reguleeritud erinevates seadustes, on neil institutsioonidel enam ühist kui erinevat. Sealhulgas on nii abikaasad kui ka registreeritud elukaaslased võtnud endale kohustuse pidada üleval mittetöötavat abikaasat või elukaaslast. Seetõttu on alla 8-aastast last kasvatavad pered sarnases olukorras olenemata sellest, kas lapsega on kodus abielus või registreeritud kooselus olev inimene. Nii ei ole ka õigustatud abielus ja registreeritud kooselus lapsi kasvatavate perede ebavõrdne kohtlemine.

OTSUS


Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee