Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohut külastas Läti Konstitutsioonikohtu president

23. märts 2018
PrintPDF

Reedel, 23. märtsil külastas Eesti kõrgeimat kohut Läti Konstitutsioonikohtu delegatsioon, mida juhtis president Ineta Ziemele. Külalisi võttis vastu Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Vastastikku tutvustati töökorraldust ning arutleti konstitutsioonikohtute rolli üle ühiskonnas. Näiteks peatuti pikemalt haldusreformiga seotud väljakutsetel. 

Riigikohtu esimehe sõnul lisab kohtumisele märgilist väärtust tõsiasi, et naabrite vahelised suhted on siiani olnud üsna tagasihoidlikud ja viimane omavaheline külaskäik jääb aastate taha.

Fotol (vasakult): Riigikohtu nõunik Berit Aaviksoo, riigikohtunik Tambet Tampuu, Läti kohtunik Artūrs Kučs, Läti konstitutsioonikohtu president Ineta Ziemele, Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, Läti kohtunik Aldis Laviņš, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos, esimehe nõunik Liis Lindström, Läti kohtupresidendi nõunik Laila Jurcēna.