Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohut külastas uus justiitsminister Lea Danilson-Järg

29. august 2022
PrintPDF

Esmaspäeval külastas Riigikohut hiljuti justiitsministri ametisse asunud Lea Danilson-Järg, kes sai kokku Riigikohtu esimehe Villu Kõve ja riigikohtunikega.

Kohtumisel räägiti muu hulgas vajadusest parandada õigushariduse kvaliteeti ja kavandatavast ühtsest juristide kutseeksamist. Kohtunikud arutasid ministriga, kuidas luua noortele paremaid võimalusi õigusõpingutele pühendumiseks ning meelitada vastseid juriste avalikku sektorisse tööle. 

Samuti olid kõne all kohtute tugipersonali madalad palgad, mis takistavad õigusemõistmise toetamiseks vajaliku kvalifitseeritud tööjõu leidmist. Äramärkimist leidis ka mõnede kohtumajade halb olukord ja sellest tingitud kehvavõitu töötingimused. Lisaks oli kohtumisel juttu kohtute ja avalikkuse suhetest.