Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Selgusid teravaima sulega kohtunikud

14. veebruar 2014
PrintPDF
Kohtunike aastakoosolekul tunnustati Kohtu teravaima sule aumärgiga esimese astme kohtunikke, kes jäid 2013. aastal silma kvaliteetselt koostatud kohtuotsustega. Kõik kolm aumärki läksid tänavu Tartu kohtunikele.


Aumärgi eraõiguse valdkonnas pälvis Tartu maakohtunik Hiie Lindmets, karistusõiguse valdkonnas Tartu maakohtunik Rutt Teeveer ning haldusõiguse valdkonnas Tartu halduskohtunik Roby Koik.


 „Aumärgiga soovime tunnustada esimese astme kohtunike tööd ja tõsta esile parimaid. Aumärgi pälvinud kohtunikud paistsid silma kohtuotsuste struktureerituse, hea eesti keele kasutuse ja selge otsuse põhjendamise poolest“, märkis riigikohtunik Peeter Jerofejev auhindu, kunstnik Anu Kalmu graafilisi lehti „Kohtu teravaim sulg“, üle andes.


Terava sule kandidaate esitasid kõrgema astme kohtunikud, juristide liit  ja prokuratuur. Aumärgi väljaandmise otsustas kümneliikmeline komisjon, kuhu kuulusid kõige kauem teenistuses olnud kohtunikud Riigikohtu ning Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu kolleegiumitest.
Varasematel aastatel on aumärgi pälvinud kohtunikud Mai Saunanen, Ingeri Tamm, Kaija Kaijanen, Tiina Pappel, Indrek Parrest, Orvi Tali, Märt Toming, Piret Randmaa ja Villem Lapimaa.


Traditsioonilise parima koolitaja tunnustuse pälvis tänavu õigusdoktor Margit Vutt, kes on kohtunike koolitustel järjepidevalt nii Riigikohtu kohtupraktika analüütikuna kui ka tsiviilkolleegiumi nõunikuna oma kogemusi jaganud. Samuti on Margit Vutt hinnatud äriõiguse asjatundja. 


Fotod eilselt täiskogu vastuvõtult.


Lugupidamisega,


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846