Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Spordivõistluste tulemusi on võimalik kohtus vaidlustada

11. oktoober 2013
PrintPDF
Riigikohtu tsiviilkolleegium lahendas tsiviilasja, milles üheks vaidlusküsimuseks oli see, kas spordivõistluste tulemusi on võimalik kohtus vaidlustada.

Autosportlased pöördusid hagiga kohtu poole, paludes mittetulundusühingul Saaremaa Ralli tühistada ralli žürii otsus, millega hagejad eemaldati rallilt ja nende tulemus tühistati. Samuti palusid nad kohustada Eesti Autospordi Liitu muutma Eesti autoralli meistrivõistluste tulemusi ning andma 2011. aasta autoralli Eesti meistritiitel üle hagejate meeskonnale.

Maakohus keeldus hagi menetlusse võtmisest, leides, et spordivõistluste tulemuste vaidlustamine tsiviilkohtumenetluse korras ei ole eesmärk, millele riik peaks andma õiguskaitset. Ringkonnakohus leidis, et hagi menetlemisest tuleb keelduda seetõttu, et  hagejad ei esitanud õigel ajal žürii otsusele protesti ega pöördunud õigel ajal Eesti Autospordi Liidu apellatsioonikomisjoni poole ning ei järginud seega Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) spordikoodeksiga selliste vaidluste jaoks ette nähtud kohustuslikku kohtueelset vaidluste lahendamise korda. 

Riigikohus leidis, et maakohus peab asja menetlema, sest hagejate nõue võib tuleneda kostjatega sõlmitud lepingust ning pooled ei ole esitanud asjaolusid, millest tulenevalt võiks otsustada, kas poolte vahel oli sõlmitud vahekohtu kokkulepe või mitte. Riigikohus selgitas, et FIA spordikoodeks ei ole õigustloov akt ega rahvusvaheline leping, mistõttu menetlus Eesti Autospordi Liitu apellatsioonikomisjonis ei saa olla kohustuslik kohtueelne menetlus nagu leidis ringkonnakohus.

OTSUS 3-2-1-95-13

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee