Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tallinna vanalinna meelelahutusasutustele kehtestatud piirangud jõustusid

8. mai 2017
PrintPDF
Riigikohus otsustas tänase määrusega mitte menetleda kassatsioonkaebusi kohtuasjades, milles vaieldi Tallinna linna kehtestatud öise alkoholimüügi ja lahtiolekuaja piirangu ning Suur-Karja tänava sissesõidukeelu õiguspärasuse üle.

See tähendab, et jõustusid Tallinna ringkonnakohtu otsused, mis pidasid linna võetud meetmeid Tallinna vanalinnas avaliku korra kaitsmisel ja liiklejate ohutuse tagamisel õiguspärasteks.
 
Tallinna ringkonnakohus möönis, et piirangud riivavad meelelahutusasutuste ettevõtlusvabadust ja linna käsutuses on erinevaid lahendusvariante, kuidas probleemi lahendada. Kohtu ülesanne ei ole öelda, milline täpselt on neist parim. Kõnealuseid piiranguid analüüsides leidis kohus, et linn on leidnud kohase tasakaalu üheltpoolt meelelahutusasutuste ning teisalt piirkonnas elavate inimeste ja tegutsevate ettevõtjate, samuti avalike huvide (heakord, linna maine, UNESCO kulutuuripärand) vahel.
 
Alkoholi müügi piirang puudutab vanalinnas nn Bermuuda kolmnurgas asuvaid baare, milles alkoholi müük keelatakse ajavahemikul kell 00.00 kuni 5.00 (puhkepäevale eelneval ööl kell 1.00 kuni 5.00) ning baar peab olema suletud ajavahemikul kell 1.00 kuni 5.00 (puhkepäevale eelneval ööl kell 2.00 kuni 5.00). Lisaks paigaldas linn Suur-Karja ja Pärnu mnt sissesõidule liiklusmärgi öise sissesõidukeeluga (v.a elanikud) ajavahemikul kell 00.00 kuni 6.00.
 
Kuna kohtumenetluste ajaks oli alkoholi müügi, lahtiolekuaja ja sissesõidu piirangute kehtivus peatatud, jõustusid need Riigikohtu otsusega asja mitte menetleda.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846