Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Täna alustas riigikohtunikuna tööd Saale Laos

3. märts 2014
PrintPDF
Saale Laos asus tööle Riigikohtu kriminaalkolleegiumisse.

Enne Riigikohtu liikmeks saamist töötas Saale Laos seitse aastat õiguskantsleri nõunikuna ja kümme aastat justiitsministeeriumis karistusõiguse ja karistuspoliitika valdkonnas. Ta on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel, kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus ning juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist.

Saale Laos lõpetas 1996. aastal cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 2000. aastal omandas ta magister iuris cum laude teaduskraadi Tartu Ülikoolis.

Merje Talvik

Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846