Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tuleval aastal siirduvad pensionile riigikohtunikud Malle Seppik ja Eerik Kergandberg

4. Detsember 2018
PrintPDF

Riigikogu vabastas tänase otsusega alates 1. septembrist 2019 ametist kaks riigikohtunikku – Malle Seppiku ja Eerik Kergandbergi. Mõlemad riigikohtunikud palusid endi ametist vabastamist seoses pensionile jäämisega. 

Kohtute seaduse alusel vabastab Riigikohtu liikme ametist Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul.

Malle Seppik asus riigikohtunikuna tööle 2014. aastal, enne seda töötas ta 21 aastat Tallinna ringkonnakohtu kohtunikuna. Lisaks on ta olnud ka rahvakohtunik ja pikaaegne prokuratuuri vanem- ning eriti tähtsate asjade uurija. Kohtunikuna on Malle Seppik osalenud omavalitsusorganite töös – kuuludes Kohtute Haldamise Nõukoja ja distsiplinaarkolleegiumi liikmete hulka. Samuti on ta olnud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu väljatöötamise töögrupi liige ja kuulunud ka mitmesse teise tsiviilõiguse töörühma. Aastal 1997 omistas president Lennart Meri Malle Seppikule Riigivapi V klassi teenetemärgi.

Eerik Kergandberg on riigikohtuniku ametit pidanud 1993. aastast, lisaks on ta tuntud ja tunnustatud Tartu ülikooli karistusõiguse õppejõud ning kirjutanud rohkelt erialaseid artikleid ja publikatsioone. Eerik Kergandberg on aktiivne kohtunike omavalitsusorganite liige, talle on 2017. aastal omistatud kohtute aumärk teenete eest kohtunikuameti ja Eesti kohtusüsteemi tutvustamisel. Aastal 2004 tunnustas president Arnold Rüütel teda Valgetähe II klassi teenetemärgiga.

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht 
Riigikohus 
7309042; 5333 9846
merje [dot] talvikatriigikohus [dot] ee