Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis analüüs narkojoobe tõendamisest

12. september 2017
PrintPDF
Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, milles käsitletakse narkojoobe tõendamist karistusseadustiku (KarS) § 424 mõttes.  


Analüüsi eesmärk on välja selgitada kuidas tuvastatakse ja tõendatakse KarS § 424 koosseisulist tunnust „joobeseisund“, mis on tingitud narkootilise, psühhotroopse või muu joovastava aine tarvitamisest.

Analüüsi autor, Riigikohtu õigusteabe osakonna kohtupraktika analüütik Andraš Tšitškan nendib, et narkojoovet on võimalik tõendada mitme tõendiga, kuid selleks puudub ühtne kindel metoodika ja praktika.

„Seetõttu seadsime analüüsi uurimisülesandeks anda ülevaade olulisemate tõendite olemusest ja nendega kohtupraktikas kerkinud probleemidest. Toome välja ka kohtupraktika peavoolust eristuvad lahendid eesmärgiga tekitada arutelu probleemide lahendamiseks ja praktika ühtlustamiseks. Loodetavasti parandab analüüs õiguspraktikute teadlikkust narkojoobe tõendamisega seoses ning tekitab diskussiooni, mis tõstab õiguspraktika kvaliteeti,“ märgib Tšitškan.

Näiteks selgub analüüsist, et narkootilise või psühhotroopse aine tarbimist ei saa õiguslikult samastada narkojoobega: tuleb eristada tarvitamist ja tarvitamise tagajärjel tekkinud narkojoovet. Analüüsist nähtub, et põhilised tõendid narkojoobe tõendamisel on terviseseisundi kirjelduse protokoll ja joobeseisundi tuvastamise saatekiri. Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi läbiviimine joobeseisundi tõendamiseks ei ole kohtupraktikast lähtudes nõutav.

Analüüsi alusmaterjali moodustavad 01.01.2014 kuni 31.05.2017 tehtud ja jõustunud kohtuotsusega kriminaalasjad. Ühtekokku analüüsiti 38 kriminaalasja toimikut, kus esines KarS § 424 mõttes 50 sõiduki narkojoobes juhtimise episoodi. Analüüsi leiab Riigikohtu kodulehelt.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846