Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis kohtupraktika ülevaade vara konfiskeerimisest ja selle tagamisest kriminaalasjades

3. aprill 2019
PrintPDF

Värske Riigikohtu õigusteabe-ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade kajastab vara konfiskeerimist ning konfiskeerimise ja selle asendamise tagamist. Ülevaade võtab kokku kohtupraktika alates 2014. aastast, mis ajast alates on muutunud konfiskeerimise alused ning on ka oluliselt lisandunud kohtupraktikat.

Samuti on vahepealsel ajal jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku muudatus, mille järgi ei piirdu konfiskeerimine ja selle asendamise tagamine enam üksnes vara arestimisega – lisaks on võimalik kohaldada ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 378 sätestatud hagi tagamise abinõusid. Seega on lisandunud kohtupraktikat nii konfiskeerimise, konfiskeerimise aluste ja konfiskeerimise asendamise tagamise üldiste põhimõtete kohta.

Kohtupraktika ülevaade on suunatud kõigile, kes kriminaalmenetluses puutuvad kokku vara konfiskeerimise ja selle tagamisega.

Kohtupraktika ülevaadet saab lugeda siit.